Lär dig spela ett instrument

Att lära sig spela ett instrument är både kul och lärorikt. Musik är en naturlig del i mångas vardag men inte alla kan göra musik själv. Det kan vara svårt att ta upp det som vuxen, men inte omöjligt och att spela instrument ger många fördelar för både hjärna och kropp. Men det finns en del att tänka på innan du sätter dig ned med ett instrument.

Hur börjar man?

Det finns olika sätt att börja. Många barn börjar spela på kulturskola och får allt de behöver via dem. Som vuxen kan det vara svårare att få tag i instrument. Men det är inte alls omöjligt. Det går att få tag i både instrument och ett brett utbud av noter enkelt via internet. Det första du behöver göra är att bestämma dig för vilket instrument, sen är det bara att börja.

Inlärningsmetoder

Olika musiker har lärt sig olika. Vissa har lärt sig helt genom att lyssna och härma, alltså att lära sig på gehör. Andra lär sig att läsa partitur, alltså notblad. Notsystemen kan se olika ut beroende på vilken typ av instrument du spelar men namnet på noterna är de samma. Idag finns Youtube-kurser för den som vill lära sig hemma. Det enda du behöver är ett instrument och kanske ett par noter.