Hjälp för den lilla ideella musikföreningen

Det är viktigt med en bra relation till de som kommer för att lyssna till den musiken vi erbjuder. Speciellt för oss som ordnar konserter och spelningar.

En bra relation innebär också att kunna besvara frågor och ge tydlig information. Med andra ord är det liknande arbetsuppgifter som kundservicen på ett företag har. Ofta är det dock ett digert arbete som tar mycket tid i anspråk. Det kan också vara kostsamt. För föreningar som bygger på ideella krafter måste arbetet dessutom utföras på fri eller ledig tid, vilket är den tid som vi helst ägnar åt att själva lyssna på musik. Så hur kan vi göra för att förbättra kundservicen?

Digitalisering

De stora konsertarrangörerna såsom till exempel Live Nation, Luger och Re:Orient har antingen egna anställda personer eller använder bemanningsbolag som kan svara på frågor eller bistå med information. Det finns också olika företag och föreningar som jobbar med olika stödtjänster som till exempel Nätverkstan. En annan variant som börjar bli allt vanligare är digital kundservice. Det innebär olika former av programvaror som underlättar för dig att organisera kontakten mot kunder, besökare och andra som vill ha information om eran verksamhet. Ett exempel på en sådan service är Kundo.

Comments are closed.