Digitala böcker

Förr i världen behövde vi ha en bok i fysisk form för att kunna läsa den. Men tack vare digitaliseringen finns det numera flera sätt att läsa böcker på. Det finns både skönlitteratur, faktaböcker och kurslitteratur. Du kan ta en titt online för att se hur pass stort utbudet är på e-böcker och ljudböcker. I denna artikel har vi valt att lägga vårt fokus på digitala lösningar vad gäller böcker.

Lyssna på ljudböcker

Att strömma ljudböcker är något som fått ett uppsving de senaste åren. Fördelen med ljudböcker är att fler kan ta till sig av dem, till exempel de med lässvårigheter eller de som är synskadade. En annan fördel med ljudböcker är att du kan göra andra saker samtidigt som du lyssnar. För att lyssna på ljudböcker kan du köpa dem, använda en ljudbokstjänst eller låna på biblioteket.

E-böcker för dig som gillar att läsa

Sedan finns det också e-böcker. E-böcker är den digitala versionen av en fysisk bok. Den enda skillnaden är att du läser den på läsplattan, datorn eller i mobilen. Fördelen med e-böcker är att de tar betydligt mindre plats än vad fysiska böcker gör. Du kan köpa e-böcker eller låna dem på biblioteket. Slutligen kan du också få tag på e-böcker via en del ljudbokstjänster.

Comments are closed.