Digitala böcker

Förr i världen behövde vi ha en bok i fysisk form för att kunna läsa den. Men tack vare digitaliseringen... Continue reading →

Vikten av musik i spel

Musik har en betydelsefull plats i många olika delar av vår populärkultur. Ett område som nog inte alla uppmärksammat är... Continue reading →

Spelmansmusik i Sverige

När man pratar om folkmusik i Sverige är det vanligtvis spelmansmusiken man tanker på. Folkmusik anses dock vara motsatsen till... Continue reading →